Обучение За Земеделски Стопани

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

1. ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА - 30 ЧАСА- СЪГЛАСНО ЧЛ. 84 АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ./

2.ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ- ПЪЛНИ КУРСОВЕ И

ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

/30- ЧАСОВИ И 150- ЧАСОВИ/:

- ЕКОЛОГИЯ - ЦВЕТАРСТВО - ПЧЕЛАРСТВО ГОВЕДОВЪДСТВО- РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА- ЛОЗАРОВИНАРСТВО

- ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - ПОЛЕВЪДСТВО

3. ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР- 30 Ч

4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – 30ч

5. АГРОЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ: www.pier-burdio.com

гр. ПЛОВДИВ БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57

Посещения: 34