Лентов транспорт

1 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

ЕТ ВЯТОВЕЦ проектира, произвежда, доставя, осъществява монтаж, пуск в експлоатация и сервиз на машини и съоръжения за транспортиране на материали в насипно състояние. Инсталациите, изградени от ЕТ ВЯТОВЕЦ , осъществяват оптимална механизация и оптимизация на производствените процеси от приемане на суровината до получаване на готов продукт. Фирмата произвежда кофичкови елеватори, верижни, винтови и лентови транспортьори, измитащи шнекове за силози, циклони, бункери за съхранение, разработва и системи от тръби, клапи и преходи, осъществяващи разпределение и отвеждане на потока транспортиран материал.

Посещения: 78