Легал Консултинг-Купуваме Фирми Със Задължения! Безплатни Юридически Консултации

Договаряне
Легал Консултинг-Купуваме Фирми Със Задължения! Безплатни Юридически Консултации
Предлагани Услуги
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-юридически консултации по търговски сделки. 1.Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ 2.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. 3.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да Ви освободим за 1 час от юридическа, финансова и солидарна отговорност. Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" тел.0897558320 0886346230

Посещения: 11