vip

Курс “Строителен техник” дистанционно обучение

Цена
650 лв
Обява от
Фирма

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина

Курс по професия 582010 Строителен техник, специалности:

5820101 Строителство и архитектура - III СПК

5820103 Водно строителство, III СПК

5820104 Транспортно строителство - III СПК

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

• При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа.

• Избирате сами формата на обучение в зависимост от свободното си време и според желанията си - индивидуална / самостоятелна / дистанционна.

• Възможност за разсрочено заплащане на таксата за курса.

Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна. Aко имате опит по специалността - ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.

За курсисти без опит по специалността Центърът осигурява практика в реална работна среда.

Притежаващите Трета квалификационна степен на професионална квалификация, отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя и придобиват пълна правоспособност на професията - да заверяват и разписват протоколи, актове и образци.

Лица, придобили трета степен на професионална квалификация по професията ”Строителен техник”, могат да заемат длъжностите:

3112-3001 Техник, водно строителство;

3112-3002 Техник, водоснабдяване и канализация;

3112-3004 Техник, гражданско строителство (конструктор);

3112-3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик);

3112-3007 Техник, инвеститорски контрол;

3112-3009 Техник, строителство и архитектура;

3112-3010 Строителен техник, проектно-технически отдел;

3112-3011 Техник, строителство на метрополитен;

3112-3012 Техник, транспортно строителство;

3112-3018 Диагностик ВиК мрежи;

3112-3019 Техник водоснабдяване;

3123-3001 Технически ръководител строителство;

3123-3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация;

3334-3001 Агент, недвижими имоти;

3334-3003 Агент, управление на собственост, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307.

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0888871393, 0884270104, 0879869849, както и на e-mail адрес: c***@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu


Посещения: 81