3D Studio Max Design – моделиране и визуализация. Курсове в София

Цена
Договаряне
Обява от
Фирма

3D Studio Max Design е високопрофесионална програма в областта на моделирането и визуализацията. По време на курса изучавате създаване на сложни тримерни обекти с необходимите модификатори: изграждане на повърхнини, терени, предмети. Обръща се особено внимание на реалистичното представяне на сцените с подходящо осветление и материали, включително използване на специални процедурни карти.

При нас продължителността на курса е 15 работни дни по 3 уч.ч. дневно. Работим в малки групи – трима, максимум трима курсисти. За работещите на смени предлагаме обучение по специфичен график. При записване в офиса избирате начална дата и час.

След завършване на обучението се издава лицензиран документ.

Адрес на офиса: София, бул. Александър Стамболийски № 89, вх. Б, ет. 1, офис № 3 (кръстовището със Скобелев). Допълнителна информация може да получите на тел.:
02/987 30 30, 0888 379 888
Site: www.slavkova.com
e-mail: s***@abv.bg

Посещения: 303