Курс за екскурзоводи

430 лева
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Професия: "Екскурзовод",

Специалност: "Екскурзоводско обслужване",

Трета степен на професионална квалификация

Редовна и дистанционна форма на обучение.

Интензивен курс 01 септември – 20 ноември 2013 г.

4 от съботните дни – практика

Всеки работен ден от 18, 00 ч. до 20, 30 ч. и събота /практика/

За курсисти от страната съдействаме за осигуряване на хотелски нощувки на по-ниски цени.

Практиката се осъществява с туристически групи на ТА "Земела". Курсистите пътуват като стажант екскурзоводи, като заплащат 50% от обявената стойност на съответната екскурзия.

Задължителни са две еднодневни екскурзии - една в България и една в чужбина, и една многодневна в чужбина.

Обучението е на български език. Курсът завършва с изпит – теоретичен и практически и успешно издържалите го получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация от МОМН.

При показани високи резултати след получаване на дипломата можете да бъдете вписан в регистъра на "Земела" за екскурзоводско обслужване на групи от деца и възрастни, както и да получите препоръка за работа в друга туристическа агенция. С полученото свидетелство можете да кандидатствате за членство в Асоциацията на екскурзоводите в България.


Във връзка с чл. 40 от Закона за професионалното обучение и образование, практикуващи специалисти с удостоверяване на 6 месеца трудов стаж по професията, могат да получат диплома по признаване без преминаване на курс на обучение, а само след успешно положен държавен изпит. Повече информация След завършване на професионалното обучение по специалността “Екскурзоводско обслужване”, обучаваният трябва да може:

  • Да провежда екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут,
  • Да провежда анимационни мероприятия,
  • Да изпълнява ролята на водач на групата, осъществявайки ръководни функции върху водача на превозното средство,
  • Да извършва финансова и отчетна дейност, съгласно изискванията на туристическата агенция,
  • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации по време на пътуване и други, и да вземе съответните мерки,
  • Да посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери,
  • Да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, настаняването им в определения хотел и трансфера,
  • Да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор на мероприятия, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване,
  • Стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги.
Посещения: 857