vip

Курсови работи

Цена
30 лв
Обява от
Фирма
Продавам готови курсови работи и проекти.на разположение съм през целия ден.който иска да си закупи определена курсова работа може да ми се обади на телефон 0876481431. изберете си тема и ще ви я изпратя на имейл. 30 лв на курсова работа парите може да ги преведете по банков път. учебна практика; учебна практика- доклад представяне на учебна практика проведена във фирма палнмира94 тема: управленска структура и активи на фирмата, управление на персонала, производствена дейност, маркетингова и търговска дейност, организация на складовото стопанство, финансово- счетоводни дейности и операции. осносви на маркетинга- продуктова политика на фирмата, ценова политика, дистрибуционна политика, комуникационна политика; психология на управлението - психология на индивидуалния стил на управление; реферат търговско право- търговско предприятие. сделки. отговорност и отделно управление.икономика на предприятието- показатели за качество и конкурентоспособност; управление на малкия бизнес- същност и значение на предприемачеството; финансово управление на фирмата- ефективно финансово управление- възможности чрез управление на риска във фирма"леони".същност, обект и предмет на финансовото управление на фирмата, цели на финансовото управление, функции на финансовото управление; учебна практика- анализ на информационните и комуникационните канали; предприемачески мрежи:предимства и ограничения замалките предприятия, участващи в предприемаческите мрежи; управление на социалните системи:подходи, принципи и методи на управление на социалните системи; стратегически маркетинг:маркетингови политики на хотел"дрийм";управленски умения- практически упражнения; управление на качеството- същност и проблеми при внедряване на стандарта хаккп, проект по управление на проекти - цели за провеждане на спортни състезания. успех на всички студенти!
Посещения: 26