Курсове по изобразително изкуство

Договаряне
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

АРТ СТУДИО

Ние предлагаме следните курсове по рисуване:

За кандидатстване след 7 клас –. Материала в курсовете е разделен според училището, в което ще се кандидатства, съответно за специалности по графичен дизайн, компютърна графика, анимация, фотография, моден дизайн и други. За успешното представяне на изпитите след 7 клас важен елемент е проявата на атрактивност, познанията за композиране, цветознание, орнаментика и комбинаторика, стилизация, техники на рисуване – акварел или темпера. Прилагането на знанията за въздушна перспектива показват обемността на фигурите и засилват релефността и изящността на композицията

За кандидатстване след 12 клас – изпити по специалности с рисуване в Лесотехнически университет, Технически университет, архитектура в УАСГ и институт “Любен Каравелов”, Художествена академия, НБУ, портфолио за кандидатсване в чужбина и други.

Рисуване за деца – изобразителното изкуство е много полезно за развиване на детското въображение, пространственото мислене, възпитаване в търпение и прецизност, за усвояване на нови познания и умения.

Рисуване за възрастни – уроците са подходящи за начинаещи или любители, за хора, които искат да намерят ново хоби, удовлетворение от себе си, да се отпуснат от напрегнатото ежедневие или да овладеят нови умения.

За разлика от курсовете за големи групи, при частните уроци до трима ученика се напредва много по-бързо и лесно. В зависимост от нуждите на курсиста се изучават изграждане на композиция от предмети и човешки фигури, перспективните изменения на линии, форми и цветове в пространството, видове светлосенки, рисуване на предмети с различни форми – цилиндрични, ръбести, овални, конусовидни, комбинирани, разлики във фрактура и цвят; начини на полагане на щриха.Кандидатите към различните университети се учат за изпитите да пренасят на листа геометричните задачи, да ги изпълняват в перспектива; да рисуват капители и гипсови орнаменти с висока степен на пластична грамотност; да направят правилен прочит на условията на цветните задачи и да претворяват с фантазия и творчество комбинаториката от геометрични фигури в оригинална рисунка със собствен стил и цветови съчетания.

.

Посещения: 43