Курсове по БЕЛ, математика и английски език за ученици 1-12 клас

12 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Летни курсове по български език и литература, математика, английски език за ученици от 1-ви до 12-ти клас през учебната 2017/2018 година:

- от 1-ви до 4-ти клас- актуализация и разширяване на вече получените знания по предмета; помощ при подготовката за съответния учебен час, както и за контролни и класни изпитвания

- 5-ти и 6-ти клас- Обучението включва припомняне, разширяване на вече получените знания по предмета; помощ при подготовката за съответния учебен час, както и за контролни и класни изпитвания; създаване на устни и писмени текстове (преразказ, съчинение); работа върху тестови задачи; самостоятелни упражнения.

-За ученици, завършили 6-ти клас- подготовка за НВО .Обучението включва актуализация на учебния материал от 5 и 6 клас, разширяване на знанията по предмета в съответствие с изискванията за подготовка за НВО, анализ на видовете задачи, насоки за решаване на текстови задачи и самостоятелни упражнения. Включилите се в летния курс ползват намаление при заплащането на подготвителните уроци в Образователния център през учебната 2017 / 2018 година.

- от 8-ми до 12-ти клас -индивидуална и групова подготовка по български език и литература. Обучението включва актуализация и разширяване на вече получените знания по двата учебни предмета; разясняване на новия учебен материал, помощ при подготовката за съответния учебен час, както и за контролни и класни изпитвания; практически упражнения и работа върху тестови задачи; прочит и анализ на творбите, предвидени за изучаване в часовете по литература; създаване на продуктивни ученически текстове (интерпретативно съчинение и есе). Индивидуална и групова подготовка по математика за ученици от 8-ми до 12-ти клас през учебната 2017 / 2018 година. Обучението включва актуализация и разширяване на вече получените знания по предмета; разясняване на новия учебен материал, помощ при подготовката за съответния учебен час, както и за контролни и класни изпитвания; самостоятелно решаване на задачи.

Включилите се в летния курс ползват намаление при заплащането на подготвителните уроци в Образователния център през учебната 2017 / 2018 година.

Посещения: 52