Курсове по английски език за всички възрасти

Цена
Договаряне
Обява от
Фирма

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ИНФО БЪЛГАРИЯ“- гр. Варна предлага висококачествено обучение по общ английски език. Курсовете се провеждат по водеща система на Oxford University Press – English File и са разделени на пет нива с хорариум по 100 учебни часа /A1; A2; B1; B2; C1/. Всяко езиково ниво e разделено на две части от по 50 уч. часа и e съобразено с Eвропейската езикова рамка.

Всички курсисти, завършили ниво от 100 уч. часа, получават сертификат след проверка на знанията с обобщен тест.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ИНФО БЪЛГАРИЯ“- гр. Варна предоставя обучение за придобиване на международно признати езикови сертификати по английски език, като заниманията се провеждат в група или чрез индивидуална форма на обучение.

Посещения: 10