Курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Aвтокран с неограничена товароподемност, Kулокран

350 лева
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

В началото на м. Октомври 2017г. Център за професионално обучение към ЕТ "Виктория-Петранка Митрева" ще организира курсове за машинист на Автокран до 16 тона, Aвтокран с неограничена товароподемност и курсове за Kулокранисти.

Курс за машинист на автокран до 16 тона- продължителност 300 уч.ч..Цена на курса 350 лв.Курс за машинист на автокран с неограничена товароподемност -
продължителност 300 уч.ч. Цена на курса 350 лв.Курс за машинист на кулокран -продължителност 300 уч.ч.Цена на курса 350 лв.

Всички видове обучения се провеждат съгласно НАРЕДБА № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки и след съгласуване на програмата за обучение с ДАМТН, и разрешение за започване на курс от ГД "ИДТН".

Данни за контантАдрес -гр. Варна, бул. "Христо Ботев" 10, ет. 5Телефон за връзка: 052 710 454; 0879 408 772; 0879 408 7***@viktoria-pm.com
www.viktoria-pm.com

Посещения: 31