Купуваме Фирми със Задължения и Освобождаваме от ОТГОВОРНОСТ

Договаряне
Купуваме Фирми със Задължения и Освобождаваме от ОТГОВОРНОСТ, град София | Други
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ET, ЕООД , ООД , АД , ЕАД !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското Право - Ние сме Вашето Решение !

ОСИГУРЯВАМЕ Нов Собственик , Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата !

ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е най-важната част от процедурата !!

Вписване на промяна на обстоятелства - Промени на Собственик и Управител, Промяна на седалище и адрес на управление и всичко по Търговски Закон - Ние Изготвяме и Подаваме Всички Документи !

Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение !

гр. София

ул. Антим I № 81-83

GSM: 0879 359 005

e-mail: virtualconsult@abv.bg

skype: virtualconsult

Посещения: 29