Купуваме Фирми Със Задължения! Безплатни Юридически Консултации

Договаряне
Купуваме Фирми Със Задължения! Безплатни Юридически Консултации
Вид право
Обслужване
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕД ФАЛИТ, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА, ФИНАНСОВА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС. Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и консултации. 1. Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към БАНКИ доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!! 2. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.3. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки. 4.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.5.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230 0897558320

Посещения: 17