Корпоративни и индивидуални тренинги

Договаряне
Корпоративни и индивидуални тренинги Човешки Ресурси, Начинаещи, Напреднали - град Варна | Бизнес
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Фирмата провежда индивидуални и корпоративни тренинги и обучения за:
- Умения за успешни продажби и обслужване на клиенти
- Умения за водене на търговски преговори
- Умения за успешна презентация
- Мениджърски умения – ефективното лидерство
- Умения за преодоляване на професионалния стрес
- Консултиране при подбор на персонал
- Тиймбилдинг-програми за екипи

При заявяне на обучение от конкретна компания, тренингът ще бъде съобразен и с потребностите и фирмените цели на компанията, и със съвременните бизнес тенденции в конкретната сфера.
Тренингът се извършва от професионалисти с професионална квалификация Психолог, образователно-квалификационна степен бакалавър, и магистър по Приложна психология, образователно-квалификационна степен магистър, и с дългогодишен опит в областта на човешките ресурси и психологичното консултиране на възрастни.

Посещения: 12