vip
Счетоводна кантора БГАКАУНТ - град Пловдив | Консултантски

Счетоводна кантора БГАКАУНТ

Цена
50 лв
Обява от
Фирма

Колко ще ни струва счетоводната услуга и счетоводна консултация, данъчно планиране, регистрация на фирма / фирми, бизнес планиране и др. се определят според индивидуалните нужди и изисквания на всяка отделна фирма.

Цената за фирми с ДДС е под формата на абонамент за счетоводно обслужване, а на фирми без ДДС – по договаряне, според нуждите на клиентите.

Цените на счетоводните услуги за фирми зависи от следните фактори:

вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство, строителство и др.

вид на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел. и др.

област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.

наличие на регистрация по ДДС

брой обекти (магазини, офиси, складове и др.)

документооборот – брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени)

брой осигурени лица (вкл. работници и СОЛ)

месечен документооборот (нужда от допълнителни справки и допълнителен документооборот)

задължение за финансов одит

други специфични нужди и изисквания

за съществуващи фирми – каква счетоводна база е прилагана последната година (МСС, НСС)

Фирми, които желаят да станат наши клиенти, но имат множество пропуски и грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни счетоводства), може да се наложи да заплатят допълнителна цена според нужните корекции за въвеждане на документацията в изряден вид.

Ние сме коректни – единични корекции не се таксуват, а се таксува само при нужда от много на брой грешки, които ще отнемат много извънредно време, а то е най ценно при нас.

Важно:

Документ е една счетоводна операция (проста или сложна), документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ който се осчетоводява по един или друг начин;

Ценови оферти ще бъдат изготвени спрямо индивидуалния обем на документите и нуждите на вашето дружество.

Посещения: 161