Комплексно счетоводно обслужване

Договаряне
Комплексно счетоводно обслужване Съставяне на финансови отчети, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град Бургас | Счетоводни

Абонаментно счетоводно обслужване на фирми и физически лица, текущо и годишно приключване;изготвяне и подаване на декларации, подготвяне на платежни документи, поддържане досиета на персонал, осигуряване на служба по ТМ в изискване с ЗБУТ;регистрация и дерегистразия по ЗДДС.Изготвяне и подписване на ГФО, изготвяне и подаване на ГОД в НСИ.Цените варират в зависимост от дейността на фирмата и документооборота.

Посещения: 39