Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД

Договаряне
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД, град София | Други
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.гр. София

ул. Антим I № 81-83

GSM: 0879 359 005

e-mail: virtualconsult@abv.bg

skype: virtualconsultПосещения: 17