Изкоп арматура бетон строителство Велинград Металика

148 лева
Услуги
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Фирма "Металика строй" ЕООД извършва строежи от високо строителство, прилежащата инфраструктура, благоустройствената инфрасруктура и др.

Тя е най-голямата и мощна строителна фирма на територията на Велинград и региона.

Регистрирана е в Агенцията по вписвания през 2008 г.

Фирмата има изградена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008.

Основните строителни материали бетон, арматурна заготовка, са собствено производство, тъйкато фирмата притежава бетонов възел "БЦ Есет 60" и арматурен двор. Разполага с всякякъв вид механизация, с която осъществяваме дейности по събаряне на сгради, изкопна и транспортна дейност.

Квалифицираният персонал и бързата доставка на строителни материали – бетон и арматурна заготовка са предпоствака за бързо и качествено изпълненеи на строителния обект.

В областта на строителството фирмата е изпълнила следните обекти:

  • Изграждане на канализация в с. Чолакова – инвеститор Община Велинград

  • Инженеринг на път с. Света Петка - с. Всемирци – инвеститор Община Велинград

  • Груб строеж "Автосервиз" – инвеститор "АУТОВЕГА" ООД

  • Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда – инвеститор Борис Симеонов

Посещения: 102