Земеделска земя/нива

5000 лева
Земеделска земя/нива - град Панагюрище | Парцели / Земя
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Имотът се намира в местността Песо поле в землището на с.Цар Асен общ.Пазарджик.

Начин на трайно ползване-Нива

Категория на земята при неполивни условия-4 (четвърта)

Площ-5, 237дка.

до полски път

Посещения: 37