За фирми със задължения

Договаряне
За фирми със задължения Търговско право, Вещно право, Гражданско право, Данъчно право, Обжалване на данъчни актове, Процесуално представителство, Работа с патенти, Регистрация на фирми, Трудово право, Юридически лица - град Пловдив | Правни

За фирми със задължения

За фирми със задължения предлагаме:

1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;

2. Прехвърляне на дружествени дялове;

3. Прекратяване и ликвидация на дружества;

4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;

5. Събиране на дългове и задължения;

6. Финансово информиране;

7. Съдействие при банкови проблеми;

Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.

Очакваме Вашето обаждане!

Адрес за контакти:

„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД

град Пловдив,

ул. „Драва” № 5

Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа

Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24

Email: mikaram@abv.bg

Посещения: 18