ЕСТЕЛ ГРУП ЕООД Обследване и Сертрифициране по енергийна ефективност

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Фирма ЕСТЕЛ ГРУП ЕООД изготвя

- ОЦЕНКИ за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност

- Енергийни ПАСПОРТИ

- ОБСЛЕДВАНЕ и СЕРТИФИЦИРАНЕ на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност, освобождаване от данък сгради съгл. Закон за Местни данъци и такси

- Строително-ремонтни дейности и саниране

- Конструктивни обследвания на сгради

- Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството

Фирмата има издаден сертификат за акредитация № СА-ОСС-0089/18.07.2006г от Агенцията по Енергийна ефективност и е вписана в публичния регистър на лицата извършващи обследване и сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 и от Закона за енергийната ефективност с удостоверение № 00088 / 26.07.2009 г. Член е на Камарата по енергийна ефективност.

офис: гр. Варна, ул. Михаил Колони №18

тел. 052/609294, 0888321605, 0888306470

e-mail: estel_grup@abv.bg, estel_kr@abv.bg

Нашият екип ще откликне за консултации или разрешеване на проблеми в сферата на енергийната ефективност.

Посещения: 62