Енерго Си , Никола Сираков ЕТ

1 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С. Обхват: Електрически уредби и съоръжения до 1000V; Изкуствено осветление; Шум; Микроклимат; Вентилационни инсталации. Съпротивление на защитна заземителна и мълниезащитна уредба; Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”;

Посещения: 121