Ел поддръжка на заведения, офиси, жилищни и административни сгради

1 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

качественаподдръжка на ресторанти, барове, клубове, офиси, административниижилищнисгради.Аварийноинеотложноотстраняваненаелповреди.Изгражданеинсталации, подмянаелтабла, идр.Монтажиремонтнаосветителнитела, ключове, контакти, ел.уредиидругиВисококачествонанискицени. Безпочивенден. Огледиизготвяненаофертадокраянаработнияден.

Посещения: 45