vip

Електро услуги Пловдив

Цена
Договаряне
Обява от
Фирма

Фирма "Електро-Ом 2014" ЕООД Ви предлага :

Изграждане на нови електрически инсталации.

Ремонт на съществуващи електрически инсталации. Изграждане на нови осветителни инсталации – външни, вътрешни, промишлени.

Доставка и монтаж на LED осветление.

Ремонт на съществуващи осветителни инсталации.

Ремонт на съществуващи мълниезащитни и заземителни инсталации.

Изработка на нови силови ел.табла.

Ремонт на съществуващи силови ел.табла.

Изработка и монтаж на кабелни глави и муфи за ниско и средно напрежение.

Откриване на повреди по кабелно захранване с специализирана апаратура.

Доставка и монтаж на предпазители от средно и ниско напрежение.

Доставка и монтаж на защити от пренапрежение/ катодни отводители/ на ниво средно и ниско напрежение.

Доставка и монтаж на токови и напреженови трансформатори на ниво средно напрежение.

Доставка и монтаж на токови трансформатори на ниско напрежение.

Доставка и монтаж на силови трансформатори от 50 kVA до 2500 kVA за напрежение 20 kV.

Ремонт на силови трансформатори от 20 kV

Доставка и монтаж на кондензаторни устройства.

Ремонт и реконструкция на съществуващи кондензаторни устройства.

Настройки на съществуващо кондензаторно устройство

Доставка и монтаж на електромери за средно и ниско напрежение.

Проверка на точността на електромери на място.

Отчитане на трифазни и монфазни електромери с издаване на справка.

Доставка , монтаж и настройка на релейни / механични и цифрови/ защити 20 kV.

Техническа ревизия и профилактика на силови трансформатори 20 kV.

Техническа ревизия и профилактика на трафопостове 20 kV.

Техническа ревизия и профилактика на силови ел. табла.

Ремонт на електрически мрежи на ниско напрежение.

Поддръжка на електрически мрежи на ниско напрежение.

Измерване на изолационно съпротивление на силови трансформатори и кабели ниско и средно напрежение.

Измерване на диелектрични ръкавици, боти, щанги и килимчета.

Измерване на заземителна и мълниезащитна инсталация.

Измерване в производствени помещения –контур (фаза-нула)

Измерване фаза (защитен-проводник).

Измерване на показатели микроклимат.

Измерване показатели осветление.

Консултации за енергийна ефективност.

Консултации в сферата на енергетиката за намаляване на енергийните разходи.

Абонаментно обслужване на електрически уредби на средно и ниско напрежение.

Абонаментно обслужване на електрически ел. табла ниско напрежение.

Откриване и отстраняване на аварии.

Посещения: 159