Ексиор Експертни Оценки На Активи

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Ексиор Експертни Оценки изготвя независими експертни оценки на недвижими имоти, земеделски земи, урегулирани поземлени имоти, право на строеж, право на преминаване, трайни насаждения, търговски обекти, хотели, магазини, ресторанти, административни обекти, офиси, жилищни сгради, къщи, вили, апартаменти, ателиета, гаражи, машини, съоръжения, оборудване, суровини и материали, търговски предприятия и вземания, дружества, акции, дялове и други активи на територията на цялата страна.

Ексиор Експертни Оценки изготвя независими оценки за жилищни и фирмени кредити, автоекспертизи, административни, апортни вноски, археологически, данъчни, европроекти, екологични, енергийна ефективност, застрахователни, земеделски, ивестиционни, инфраструктурни, кадастрални услуги, консултантски услуги, недвижими имоти, общински оценки, оценки за данъчни цели, оценки за кредити, оценки за наеми, оценки за търгове, оценки на общински имоти, оценки за секюритизация, оценки за синдици на активи, строителни услуги, счетоводни оценки, технически експертизи, съдебни експертизи, съдебни изпълнители, технически услуги, финансови оценки и мн. други.

Независим лицензиран и сертифициран оценител одобрен за оценка на активи - обезпечения по банкови потребителски, жилищни и фирмени кредити за търговски банки и кредитни институции в цялата страна.

Изготвяне и управление на инвестиционни проекти, бизнес планове, бизнеспланиране, кредитни и икономически обосновки, консултантски и финансови услуги.

Одобрен оценител на активи за министерства, държавни институции - агенции и комисии, областни и общински администрации, дирекции, управления и други правителствени структури. Наши клиенти са съдебни изпълнители, синдици, нотариални кантори, адвокатски дружества, счетоводни кантори, агенции за недвижими имоти и др. Български и международни компании, инвестиционни фондове, търговски дружества, неправителствени организации, физически и юридически лица. Изготвяме експертизи за съдебната система, национална агенция за приходите, оценки за агенция по вписванията, застрахователни лизингови компании, неправителствени организации, асоциации, сдружения и др. Нашите експертни оценки се ползват от физически и юридически лица, организации и фирми от страната и чужбина.

Изготвяне на независими експертизи и експертни оценки на активи на територията на цялата страна от лицензирани и сертифицирани оценители от Камарата на Независимите Оценители в България.

Тел.: 032 644 400, 0899 820 004, 0888 820 006. www.genev.bg ; www.aktivi.bg

Посещения: 39