ЕКОСЕПТ - Таблетка 400 гр

18 лева
ЕКОСЕПТ - Таблетка 400 гр - град София | Други
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Описание: Препарат за третиране на отпадъчни води в септични ями, мини пречиствателни станции, колектори, шахти и др.

Екосепт е нов високо технологичен продукт за обработка на отпадъчни води. Бързото действие , дълготрайния ефект и ефективното премахване на миризми без остатък го правят предпочитано средство за обработка на отпадъчни води в септични ями. Иновативната технология съчетава три фази на действие в определена последователност. Трите активни съставки са с различна разтворимост във вода и така се получава последователно действие на трите отделни фази на действие. Първата фаза е химично окисляване на анаеробните бактерии и прекратяване на анаеробното гниене. Втората фаза е отделяне на пероксидната добавка която бавно отделя кислород в продължение на един месец и има силни изразено коагулиращо действие. При коагулацията се дестабилизират колоидните суспензии и всички разтворени /суспендирани/ вещества се утаяват на дъното. Там под въздействието на микроорганизмите се разграждат до въглероден двуокис и вода. Третата фаза е разтваряне на биоензимния слой на таблетката и превръщането на спорите в жизнени аеробни микроорганизми. В резултат на това се заменя анаеробното гниене с аеробно разграждане. Уникалната биотехнология решава неразрешими до сега проблеми, свързани с преработване на органични отпадъци и контролиране на процесите на биологичнаа деградация на органичната материя без използването на химически препарати увреждащи природата. Таблетките Еко Септ ефективно разграждат мазнини, масла, продукти от хартия и ускоряват естествения процес на биодеградация.
Иновативния препарат Еко Септ е приложим, както в бита за третиране на канализационни системи, мазноуловители, септични ями, утайници, колектори и други, така и за индустриални предприятия за пречистване на отпадните води и преработване на органичните отпадъци от производство.

Този иновативен продукт е три в едно - Биоензимен препарат, окислител и коагулант.

Една таблетка 400гр. Е достатъчна за третиране на 10м3 отпадъчна вода.

Посещения: 35