Еелктрически измервания

Договаряне
Еелктрически измервания Ел. инсталация - град София | Строителни Услуги
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Представяме на вашето внимание

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С - Електро техническа лаборатория за лабораторни електро измервания с протоколи.

Обхват на акредитацията:

Контрол на:

1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

- Импеданс на контура "фаза-защитен проводник";

- Общо съпротивление на нулевия проводник;

- Защита от токове с нулева последователност.

2. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:

- Съпротивление на изолация;

- Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни инсталации.

3. Електрически машини и съоръжения до 35 кV:

- Изолация с повишено напрежение с промишлена честота.

4. Силови и измерителни (токови и напреженови) трансформатори до 400 kV.

5. Релейни защити до 400 кV.

6. Електрозащитни средства.

7. Трансформаторно масло.

Всички изпитвания и измервания се извършват съгласно изискванията на Българските държавни стандарти и с технически средства за контрол, калибрирани по определения ред.

За резултатите от контрола се издават протоколи и сертификати.

Лабораторията разполага с екипи в цяла България.

Посещения: 31