Дистанционно Професионално Обучение С Диплома От Мон

Цена
350 лв
Обява от
Фирма

ДИСТАНЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ДИПЛОМА ОТ МОН

1. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК, специалност 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ. След завършване на курса можете да работите като: Техник, електрически системи, Техник, електрически централи и мрежи, Техник, електрически системи, Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен, Чертожник, електричество, Електротехник, Техник по поддръжка на електрически инсталации, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена 400, 00 лева

2. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 542110 Шивач, специалност 5421101 Шивачество. След завършване на курса можете да работите като: Работник, ръчна изработка на облекла, Шивач, мъжко/дамско/детско облекло, Работник, спомагателни шивашки дейност, Шивач, Шивач, драперии/пердета. Цена 350, 00 лева

3. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820101 Строителство и архитектура. С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник, гражданско строителство, Техник, инвеститорски контрол, Техник, строителство и архитектура. Цена 650, 00 лева

4. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820104 Транспортно строителство. С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник, ръководител на група по поддържане на железния път, Техник, строителство на метрополитен, Техник, транспортно строителство, Техник, инвеститорски контрол, Чертожник, гражданско строителство, Чертожник, промишлено строителство, Технически ръководител. Цена 650, 00 лева

5. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност: 5820302 Кофражи. След завършване на курса можете да работите като: Монтажник, скеле, Монтажник, строителни подпори, Строител, жилища, Строител, стоманобетонни промишлени комини, Кофражист, Кофражист, бетонни отливки, Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия. Цена 350, 00 лева

6. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820303 Армировка и бетон. След завършване на курса можете да работите като: Арматурист, Бетонджия, Работник, бетонобъркачка, Формовчик, бетонни изделия, Строител, жилища, Строител, стоманобетонни промишлени комини, Работник, полагане на дренаж. Цена 350, 00 лева

7. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820304 Зидария. След завършване на курса можете да работите като: Зидар, Монтажник, панели/формовани блокове, Зидар, сгради (конструкции), Зидаромазач, Каменоделец, зидар на облицовки, Каменоделец, зидар на сгради, Строител, жилища. Цена 350, 00 лева

8. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820305 Мазилки и шпакловки. След завършване на курса можете да работите като: Гипсаджия, Гипсаджия, мазач, Шпакловчик, Работник, поддръжка на сгради. Цена 350, 00 ева

9. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820306 Вътрешни облицовки и настилки. След завършване на курса можете да работите като: Работник, облицовки и настилки, Мозайкаджия, Паркетчия, Шпакловчик, Работник, акустична изолация, Работник, изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник, строителна изолация, Хидроизолаторчик, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища. Цена 350, 00 лева

10. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820307 Външни облицовки и настилки. След завършване на курса можете да работите като: Работник, външни облицовки и настилки, Работник, акустична изолация, Работник, изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник, полагане на дренаж, Работник, разрушаване на сгради, Хидроизолаторчик, Каменоделец, зидар на облицовки, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища. Цена 350, 00 лева

11. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820309 Бояджийски работи. След завършване на курса можете да работите като: Бояджия, декоратор на сгради, Бояджия, сгради, Бояджия, стоманени конструкции, Бояджия, сценични декори, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища. Цена 350, 00 лева

12. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820311 Строително тенекеджийство. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820311 Строително тенекеджийство. Цена 350, 00 лева

13. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582030 Строител, специалност 5820312 Покриви. След завършване на курса можете да работите като: Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития, Асфалтаджия, Работник, поддръжка на сгради, Строител, жилища. Цена 350, 00 лева

14. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820401 Стоманобетонни конструкции. След завършване на курса можете да работите като: Строител, стоманобетонни промишлени комини, Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, Работник, стоманобетонни конструкции и изделия. Цена 350, 00 лева

15. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820402 Метални конструкции. След завършване на курса можете да работите като: Монтажник, метални конструкции, Подготвител, метални конструкции, Работник, производство на метални конструкции, Работник, покриване метални повърхности. Цена 350, 00 лева

16. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820403 Сухо строителство. След завършване на курса можете да работите като: Строител, сгради от сглобяеми елементи, Работник сухо строителство, Работник, поддръжка на сгради. Цена 350, 00 лева

17. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820404 Дограма и стъклопоставяне. След завършване на курса можете да работите като: Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий, Монтажник, дограма, Монтажник, стъкла в сгради, Стъклар, Стъклар, двойно остъкляване. Цена 350, 00 лева

18. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582040 Строител – монтажник, специалност 5820405 Изолации в строителството. След завършване на курса можете да работите като: Хидроизолаторчик, Работник, изолация, Работник, ремонт на топлинна изолация, Работник, строителна изолация. Цена 350, 00 лева

19. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, специалности „Външни ВиК мрежи“ и „Вътрешни ВиК мрежи“. Цена 350, 00 лева

20. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 582060 Пътен строител, специалност 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях. След завършване на курса можете да работите като: Работник, полагане на дренаж, Работник, полагане на пътни настилки, Работник, специално фундиране, Работник, полагане на паваж. Цена

350, 00 лева

21. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 Организация на хотелиерството. След завършване на курса можете да работите като: Управител на хотел, Управител на къмпинг, Управител на къща за гости, Управител на мотел, Управител на пансион, Ръководител на отдел в хотел. Цена 650, 00 лева

22. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811020 Администратор в хотелиерството, специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството. След завършване на курса можете да работите като: Служител, рецепцията в хотел, Администратор, хотел, Информатор, приемна, Рецепционист. Цена 650, 00 лева

23. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811030 Камериер, специалност 8110301 Хотелиерство. След завършване на курса можете да работите като: Главен камериер / камериерка, хотел, Камериер/камериерка, Домакин, Домакин (пазач), къмпинг, Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др., Домашна помощница, Иконом, Прислужник, поддържане на къща. Цена 350, 00 лева

24. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811060 Ресторантьор, 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. След завършване на курса можете да работите като: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател, ресторант, Управител, сладкарница /кафене, Управител, снек-бар. Цена 650, 00 лева

25. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811070 Готвач, специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки. След завършване на курса можете да работите като: Главен готвач, Помощник – готвач, Готвач. Цена 350, 00 лева

26. Курс за придобиване на професионална квалификация по професия 811080 Сервитьор-барман, специалност 8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене. След завършване на курса можете да работите като: Главен сервитьор, Обслужващ, бюфет/лавка, Салонен управител, Сервитьор, Отговорник, търговска зала, Барман. Цена 350, 00 лева

При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. За работещите по тази професия без документ за квалификация, Центърът организира ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсистите без опит по специалността – практика в реална работна среда.

Сертификат: Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: c***@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu


Посещения: 742