"Дани Мед СДИ" ЕООД - град Велико Търново | Консултантски

"Дани Мед СДИ" ЕООД

Цена
Договаряне
Обява от
Частно Лице

Основният предмет на дейност на СТМ "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД – Велико Търново е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Посещения: 67