Готвачи за речни кораби Кораби, Пълно работно време, Колеж - град Варна | В Чужбина

Готвачи за речни кораби

Заплата
2000 лв
Държава
Позиция
Вид заетост
Образoвание
Договор за работа

сезонна работа за готвачи на борда на луксозни речни кораби

заплата 1050 Евро, социално осигуряване по Швейцарксо законодалетсво

Английски език е задължителен

Безплатна услуга за кандидати!Посещения: 488