Възстановяване на контролни точки ”ЕТ Свилен Караманов” / Категории: A, B, B+E, C, C+E, D

Цена
Договаряне
10.11.20
град Плевен
Възстановяване контролни точки
Осигурени материали
Обява от
Фирма

Възстановяване на отнети контролни точки

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначално водачът има 39 контролни точки. Водачите със стаж до 2 години имат само 27 контролни точки. При навършване на 2-годишният стаж водачите автоматично придобиват право на максимален размер от 39 контролни точки.

Как се възстановяват отнети контролни точки?

Водачът трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да заплати всички глоби. Броя на отнетите към тази дата се запазва.

Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в “КАТ - Пътна полиция”. Той може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. Водачът изтърпява наказание - лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството.

Кога се отнемат контролните точки?

Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Той трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да попълни заявление.

Как се възстановяват отнетите контролни точки?

ЕТ Свилен Караманов провежда курсове за възстановяване на отнети контролни точки всяка събота от 13.00 часа - гр. Плевен, ул. Васил Левски 1 ОАПС - ет. 5, офис 511

Не се полага изпит!

Решават се листовки като само една от тях подлежи на проверка и остава като архив.

Провеждат се лекции по 6 теми в рамките на 6 учебни часа общо в едно занятие.

Ще ви бъдат възстановени не повече от 13 контролни точки, тоест ако са ви отнети по-малко от 13 точки, ще ви бъдат възстановени само отнетите.

Имате право на следващ курс не по-рано от 12 месеца, т.е. веднъж на една година считано от датата на последното възстановяване.

Отнетите контролни точки могат да ви бъдат възстановени и служебно, без курс, но при условие, че през последните 2 години нямате отнемани контролни точки.

За да се запишете на курс е необходимо копия на:

1. Да се запишете в офис на фирмата - гр. Плевен, ул. Васил Левски 1 ОАПС - ет. 5, офис 511

2. Справка от КАТ за проверка на броя на останалите контролни точки

3. Лична карта

4. Свидетелство за правоуправление

5. Контролен талон или акт

Получения в края на курса документ се представя в Дирекция ”Пътна полиция”, по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки. Допълнителното обучение включва: прожектиране на филм, опресняване на знанията и разглеждане на въпроси, касаещи възстановяването на контролните точки

Няма значение в кой град се водите на отчет като водач.

Посещения: 218