vip

Възстановяване на контролни точки ”ЕТ Свилен Караманов”

Цена
Договаряне
30.06.20
град Плевен
Възстановяване контролни точки
Осигурени материали
Обява от
Фирма

Възстановяване на отнети контролни точки

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначално водачът има 39 контролни точки. Водачите със стаж до 2 години имат само 27 контролни точки. При навършване на 2-годишният стаж водачите автоматично придобиват право на максимален размер от 39 контролни точки.

Как се възстановяват отнети контролни точки?

Водачът трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да заплати всички глоби. Броя на отнетите към тази дата се запазва.

Водачът на който са отнети всички контролни точки, губи правоспособността си и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС в “КАТ - Пътна полиция”. Той може да бъде допуснат до изпит за придобиване на правоспособността, не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. Водачът изтърпява наказание - лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството.

Кога се отнемат контролните точки?

Контролни точки се отнемат след връчване на наказателно постановление.

Той трябва да отиде в КАТ по място на отчет и да попълни заявление.

Как се възстановяват отнетите контролни точки?

ЕТ Свилен Караманов провежда курсове за възстановяване на отнети контролни точки всяка събота от 13.00 часа - гр. Плевен, ул. Васил Левски 1 ОАПС - ет. 5, офис 511

Не се полага изпит!

Решават се листовки като само една от тях подлежи на проверка и остава като архив.

Провеждат се лекции по 6 теми в рамките на 6 учебни часа общо в едно занятие.

Ще ви бъдат възстановени не повече от 13 контролни точки, тоест ако са ви отнети по-малко от 13 точки, ще ви бъдат възстановени само отнетите.

Имате право на следващ курс не по-рано от 12 месеца, т.е. веднъж на една година считано от датата на последното възстановяване.

Отнетите контролни точки могат да ви бъдат възстановени и служебно, без курс, но при условие, че през последните 2 години нямате отнемани контролни точки.

За да се запишете на курс е необходимо копия на:

1. Да се запишете в офис на фирмата - гр. Плевен, ул. Васил Левски 1 ОАПС - ет. 5, офис 511

2. Справка от КАТ за проверка на броя на останалите контролни точки

3. Лична карта

4. Свидетелство за правоуправление

5. Контролен талон или акт

Получения в края на курса документ се представя в Дирекция ”Пътна полиция”, по място на отчет, следствие на което, на водача се възстановяват 13 точки. Допълнителното обучение включва: прожектиране на филм, опресняване на знанията и разглеждане на въпроси, касаещи възстановяването на контролните точки

Няма значение в кой град се водите на отчет като водач.

Посещения: 21