Всякакви компютърни услуги

Договаряне

Изработка на уебсайтове:

Изработка на уникален дизайн;

Програмиране на уебсайта (HTML, JavaScript, Ajax, PHP, MYSQL);

Изработка на интерфейс за управление на садържанието;

Хардуер и софтуер:

Преинсталация на всички видове Windows, Linux;

Инсталация, конфигуриране на мрежи и сървари;

Консултация за оптимизиране на мрежата и компютърната инфраструктура за вашия бизнес;

Хардуерна диагностика;

Посещения: 80