Всички видове анкетни проучвания, маркетинг, интернет анкети

Договаряне
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Искате да направите проучване за най-важните за фирмата продукти или за интересите и потребностите на потенциалните си клиенти – ежедневно, ежеседмично, ежемесечно, ежегодно? Решението:
Рекламна агенция DAC предлага изготвянето, организирането, провеждането и анализ на резултатите на маркетингови проучвания за проблеми в различни области, както и провеждането на анкети за продукти и услуги по време на събития, панаири и др. Анкетите по желание на клиента могат да са традиционни на хартиен носител и телефонни интервюта или уеб, онлайн базирани анкети. И още анкети в здравния, икономическия, институционния, образователния, социалния, битовия и др. сектор.
Свържете се с нас и ние ще Ви предложим подходящ тип анкета за постигане на максимален резултат.
гр. София / гр. Бургас
0893932738 Мария Александрова
0879369243 Мария Димитрова
e-mail: dac_agency@yahoo.com

Посещения: 7