Вакуумен десикатор (ексикатор

170 лева
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

1. Десикаторът е химически лабораторен уред, който намира приложение главно за изсушаване на твърди химически вещества в химията.

Размери: 1. В/Ш – 240/365 мм. Плоча 210 мм. - 160 лв.

2. В/Ш – 300/365 мм. Плоча 275 мм. - 310лв.

Посещения: 38