Био-Топ-Магнум

28 лева
Био-Топ-Магнум - град София | Други
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

ПРЕПАРАТ ЗА УСКОРЯВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ГНИЕНЕ


БИОЛОГИЧЕН КАТАЛИЗАТОР

Препаратът БИО-ТОП-МАГНУМ, прдставлява селекция от микроорганизми, ензими и компоненти на растежа, които ускоряват процесите на гниене в септични ями с намалена хидравлична пропускливост на почвата в дренажните полета.


Септичните ями са най-старите пречиствателни съоражения, използвани и до днес. В тях протичат едновременно два процеса – утаяване на отпадъчните води и изгниване до известна степен на задържаните утайки. В септичните ями утайките престояват под вода от шест до дванадесет месеца, през който период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация.
Понеже в случая не става пълна обмяна на отделилата се при разграждането на органичните вещества вода и в следствие на метаболизма на микроорганизмите концентрацията достига размери, които са вредни за протичането на изгнивателния процес. При кисела ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделя неприятни миризми.

През процеса на ферментация се отделят газове, които увличат със себе си полуизгнили частици, които замърсяват още неутаената вода и постепенно на повърхността се получава кора от флотирали твърди частици. ЗАБЕЛЕЖКА: Псевдо пречиствателните станции от типа пластмасов бидон с дренажна система трябва да се третират като най-обикновенна септична яма защото там протичат същите гнилосни процеси със същите проблеми, но обстоятелствата се усложняват в дренажната система, където се развиват други асимилационни процеси от типа “хишник-жертва” заради бактериите които живеят в почвата. Препаратът БИО-ТОП-МАГНУМ е създаден на базата на прецизна селекция на микроорганизми денитрификатори от рода (Pseudomonas), фокултативни анаероби и типични хетеротрофи, които работят в анокси-среда. Процеса на декомпозиране на органичната утайка протича в три фази.
Хидролиза на неразтворения субстрат (втечняване) чрез екто-ензими. Разграждане на субстрата до нисши мастни киселини с къси вериги (маслена, пропионова, оцетна) - кисело гниене. Разграждане на нисшите мастни киселини с къси вериги до метан, въглероден двуокис и вода - ( метаново гниене). НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Препаратът БИО-ТОП-МАГНУМ е съвсем нов продукт който изцяло променя схващанията ни за третиране на септични ями и мини пречиствателни станции. За разлика от други подобни препарати, които изкуствено променят средата (от анаеробна в аеробна, като осигоряват кислород посредством разграждане на целулозата -препарат био-макс3112 при този препарат се запазва анаеробната среда и се използва химически свързания кислород - (анокси-процес). Това дава няколко много важни предимства. Първото е, че отпада необходимостта от първоначално третиране. Второто е, че процеса на декомпозиране на органичния субстрат протича в естествените природни условия без агресивна човешка намеса, а биологичния препарат играе ролята на био-активатор за по-бързо и лесно преминаване на различните фази на гниене. В следствие на първите две неща препарата става икономически изгоден за сметка на високата ефективност при ниски дози на влагане. ДОЗИРАНЕ НА ПРЕПАРАТА:
НА ВСЕКИ ДВЕ СЕДМИЦИ ПО ДВЕ СУПЕНИ ЛЪЖИЦИ ОТ ПРЕПАРАТА БИО-ТОП-2000 МАГНУМ. ПЪРВОНАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ НЕ СЕ ПРАВИ.
ОПАКОВКА: - КУТИЯ - 0.250 кг.
ЕДНА ОПАКОВКА СТИГА ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА.
Внимание! Използването на биоензимни препарати води до: увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата от пет до седем пъти но с течение на времето на дъното се натрупва шлам които трябва да бъде почистен сас специална машина. Препоръчваме Ви да използвате услугите на нашата фирма защото разполагаме с най-модерната техника и високо квалифициран персонал.

Посещения: 42