Безплатни консултации

Договаряне
Безплатни консултации Бизнес & Маркетинг - град София | Консултантски
Вид консултация
Обява от
Фирма
Тип Обява
предлага

Безплатни консултации Уважаеми колеги,
Всеки бизнесмен се е сблъсквал с проблем , на пръв поглед дребен, но изискващ време за решаването му.А времето е пари!
Проблемът обикновено е нестандартен:
1. Къде и кой може да извърши определена услуга?
2. От къде може да се закупи дребна стока, но крайно необходима и то бързо?
3. Кой може да Ви извърши компетентна консултация по даден въпрос?
И всичко друго, което Ви трябва.
Не си губете времето и това на Вашите служители, обадете се на тел. 0888854020, email : smmerdjanov@abv.bg и споделете от какво имате нужда. Фирма «Аналитика БГ» разполага с възможности да Ви реши бързо проблема, като Ви свърже с подходящата фирма или лице без допълнителни разходи от Ваша страна.
Големите и жизненоважни за Вашата фирма въпроси ги разрешавате със
собствени сили. Оставете дребните и маловажни на пръв поглед неща за нас- . «Аналитика БГ» - безплатни консултации!
ВИДОВЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРИОРИТЕТ
1.УСЛУГИ :
- Всички видове анализи;химични, физико химични, физични,
биологични, екологични, откриване на дефекти в метални изделия и пр.
- Качествени и количествени анализи на следните продукти:
метали, течни и твърди горива, огнеупори, строителни материали, води,
масла, греси, материали с неизвестен състав и т.н.
- Калибриране на везни, пещи, термометри и др.измервателни уреди.
- Отговор на всички въпроси , свързани с акредитация на лаборатории, управление на качеството и пр.
2. СТОКИ :
- Химикали – всичко за лабораториите , което не можете да го намерите по стандартните начини –екзотичен реактив, в малко количество,
изработване на реактиви с определена концетрация, състав и количество по
Ваша поръчка.
- Химична стъклария – единични бройки от нестандартна стъклена
апаратура – по поръчка, единични бройки от всички познати стъклени пособия, керамични съдове, пластмасови мерителни съдове и пр.
- всичко необходимо за работата в една лаборатория в малки количества или единични бройки: маркучи с нестандартни размери,
материали по охрана на труда;ръкавици, бонета, престилки, очила и т.н.
« А Н А Л И Т И К А Б Г» ЕООД - 0888854020 email : smmerdjanov@abv.bg

Посещения: 36