Архитектурно студио MON.ARH 11 - проектиране на сгради

Договаряне
Работа през уикенд
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Архитектурно студио Мон.Арх11 е създадено от арх.Мануела Царинова с основен предмет и дейност изработване на на проекти в областта на архитектурното проектиране на сгради.

Основна цел на нашите архитектите и инжинерите е постигането на устойчиво строителство, максимална функционалност на проектираните пространства, и сгради отговарящи на нуждите и изискванията на нашите клиенти . Естетика, комфорт на обитаване , съвременен облик, хармония с природата и нейното опазване са основни наши цели.

Архитектурно студио MON.ARH 11 предлага архитектурно и комплексно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, реконструкции, преустройства и промяна на предназначението на обекти, градоустройство, изработване на ПУП-ПЗ и ПРЗ, узаконяване на сгради с цел издаване на удостоверение за търпимост, архитектурно заснемане на сгради.Изработване на интериорни проекти и 3D визуализации. Проектите се изработват от лицензиран архитект и инженери при спазване на кратки срокове .
Включени са :
- безплатна 3D визуализация
- съдействие за провеждането му през съответните административни органи
- квалифицирана консултация по време на всички пред-проектни и проектни проучвания.

За контакт : тел 0876/915-842

email : mon.arh11@abv.bg

Посещения: 88