Азур - еозин - метиленово синио по Гимза - разтвор за оцветяване на препарати за микроскопия.

Цена
40 лв
14.11.18
град София
Специалност
Обява от
Фирма

Разтворът Azure Eosin Methylene Blue на Giemsa може да се използва за оцветяване на кръвни клетки и костен мозък, парафинови секции и клинично-цитологични проби. Оцветяването по Giemsa е една от стандартните процедури в хистологията, демонстриращи различни клетки с техните морфологични характеристики по-добре, отколкото с H & E петна. Оцветяването по Giemsa може да се използва и за откриване на Helicobacter pylori в биопсии на стомашна тъкан. Материалът на пробата ще покаже клетъчни ядра оцветени в различни нюанси на синьо, докато други структури ще се появяват в различни червени типове.

Техническа характеристика на разтвора:

-точка на кипене > 65 %.

-относително тегло - 0.99 гр./см3. /20 град, целзии/

-концентрация: 5.5 - 40 % в метанол.

-теемпература на запалване - 455 град. целзии.

Цена - 40 лв./л. и куриерски.

Посещения: 61