Аеробни пречиствателни станции за отпадъчни води от офиси и предприятия

Договаряне
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Фирма Ейч Джи Енд Сонс предлага на българския пазар модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, изключително подходящи за хотели или вилни селища, които са построени далеч от централна канализация. Тези съоръжения са модерни биологични пречиствателни станции, които се доставят в готов завършен вид от чешката компания –производител Енви пур.

Чешките пречиствателни станции традиционно са най-добрите съоръжения за пречистване на отпадъчни води не само в цяла Европа, но и на световно ниво. Фирма Енви пур е успяла да създаде и патентова технологията BioCleaner , която е революционно постижение. Тя слага началото на производството на пречиствателни станции, които не изискват никаква специална поддръжка и са изключително лесни за експлоатация. В биологичния процес на пречистване участват аеробни микроорганизми, които са част от нормалната човешка микрофлора и същевременно са невероятно устойчиви на всякакви условия. Именно поради тази причина в тези пречиствателни станции не се образуват утайки, които трябва непрекъснато да се почистват и да бъдат източник на миризми.

Липсата на каквато и да била миризма, независимо от атмосферно налягане или други фактори, прави пречиствателните станции с технология BioCleaner предпочитани от хотелиери и инвеститори в сферата на туризма. Често хотели или къщи за гости се строят на места със сериозна надморска височина или в близост до резервати и защитени местности. Високите показатели на пречистената вода, която излиза на гравитачен принцип от пречиствателните съоръжения с технология BioCleaner са защитени с Европейски сертификати, издадени от специални лаборатории, оторизирани да издават такива сле д дълги и прецизни изпитания.Тези сертификати са от изключителна важност, защото гарантират технологичните качествата на съоръжението и неговата ефективност, което от огромно значение при участие в Европейски проекти по Програмата зо опазване на околната среда.

Същевременно модулните пречиствателни съоръжения имат и друго предимство – те могат да бъдат монтирани както в съществуващи до този момент изгребни ями или под земята, така и над земната повърхност в специални помещения на самият хотел без това да притеснява никого. Профилактиката на съоръженията е един път на 4 години и става бързо и лесно. Пречистена вода може да се използва повторно за поливане или гасене на пожари, което е от огромно значение на някои места. Същевременно нейните качества и чистота позволяват да бъде заустена в дере или река без никакви проблеми.

Чешките пречиствателни станции с технология BioCleaner са най-подходящите пречиствателни съоръжения за отпадъчни води за хотели, вилни селища и къщи за гости, които се строят в близост до природата или морето. Те са гаранция за безпроблемно решаване на казуса – липса на централна канализация. Веднъж монтирани, те не изискват допълнителни разходи за поддръжка и са изключително икономични.

За повече информация относно технологията и самите съоръжения: http://hg-sons.com/

Посещения: 56