Адвокат развод - Кантора Русева и Бонева

1 лева

Адвокатите ни имат значителен опит в областта на семейното право, богата практика по дела за развод и изготвяне на споразумение за прекратяване на брака.
Развод по взаимно съгласие;
Развод по общ исков ред;
Брачен договор;
Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на брачен договор;
Иск за получаване на по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
Спор за родителски права;
Иск за издръжка на дете или съпруг;
Иск за увеличаване на вече присъдена издръжка;
Иск за намаляване на вече присъдена издръжка;
Съдействие за получаване на присъдени суми за издръжка от държавата, в случаите, в които длъжникът отказва да ги заплати;
Изготвяне на завещание;
Отваряне на завещание;
Оспорване на завещание;
Съдебна и извънсъдебна делба на наследствено имущество.
ГР. СОФИЯ,
Ж.К. ГЕО МИЛЕВ,
П.К. 1111,
УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ 30,
ОФИС 3
Телефони:
0887771947
02/8704502
Email: advokatruseva@gmail.com

Посещения: 142