Адвокат Весела Пенева - Правни услуги, Представителство, Правни консултации

Договаряне

Адвокат ВЕСЕЛА ПЕНЕВА предлага правни услуги в областта на вещно право, търговско право, данъчно право, гражданско право, трудово право, процесуално представителство.

Обслужва клиенти от различни градове на България, както и чуждестранни физически или юридически лица. Предлага правни и консултантски услуги в областта на вещното право, гражданското право, административно право, търговско право, данъчното право, трудово право, процесуално представителство, финансово-правни консултации, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации. Помощ и съдействие при сделки с недвижими имоти, подготвяне на договори за покупко-продажба, наеми и др.

Посещения: 61