Шумен - Табак АД


Производство на цигари. Преработка на тютюн.