Стара изба 1924 АД


Отглеждане на лозя и производство на вино.