Смолян БТ АД


Изкупуване, промишлена преработка, ферментация, заготовка за износ, търговия с български ориенталски тютюн.