Нора - 97 - Петър Мадански ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.