Милен 77 ЕТ


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.