Интерхотел - Сандански АД


комплекс (4 звезди).Балнеоложки, международен, вътрешен и бизнес туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия, външноикономическа дейност, туристически услуги.