Илвис 95-Красимир Димитров ЕТ


Складова база за търговия на едро с храни от неживотински произход.