Емона 91-Тодор Георгиев ЕТ


Павилион за търговия с храни. Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.