Дора ЕТ, София


Павилион за търговия с храни от неживотински произход.